KOMISJA LITUANISTYCZNA

przy Komitecie Nauk Historycznych
Polskiej Akademii NaukXXIX Konferencja Komisji Lituanistycznej

Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić na XXIX konferencję pod tytułem:  Wielkie Księstwo Litewskie: społeczeństwo i gospodarka, która odbędzie się 22-23 września 2020 roku. Konferencja zorganizowana jest wspólnie z Instytutem  Historii  PAN,  Instytutem  Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

...czytaj dalej

XXVIII konferencja Komisji Lituanistycznej

W dniach 24-25 września 2019 odbyła się  XXVIII konferencja Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk pod tytułem:  Wokół unii z Litwą: separatyzm, partykularyzm, swoistość zorganizowanej wspólnie z Instytutem  Historii  PAN,  Instytutem  Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas obrad była też możliwość obejrzenia wystawy: 1569 Unia facta est cum Ducatu Lytwanie. Droga Polski i Litwy do Unii Lubelskiej.

...czytaj dalej

Z głębokim smutkiem żegnamy Profesora Henryka Lulewicza, byłego przewodniczącego Komisji Lituanistycznej przy KNH PAN, wybitnego specjalistę w zakresie historii Litwy wczesnonowożytnej, autora wielu cennych publikacji naukowych, członka Redakcji Rocznika Lituanistycznego, badacza ogromnej wiedzy, dobrego człowieka i życzliwego kolegę. Będzie go nam brakowało.

...czytaj dalej

XXVII konferencja Komisji Lituanistycznej

Komisja Lituanistyczna przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić do udziału w XXVII konferencji na temat:  Metryka Wielkiego Księstwa Litewskiego: edytorstwo, możliwości wykorzystania, perspektywy dalszych badań w dniach 25-26 września 2018 roku, zorganizowanej wspólnie z Instytutem  Historii  PAN,  Instytutem  Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

...czytaj dalej

Facebook Komisji Lituanistycznej

Zapraszamy na facebook Komisji Lituanistycznej o nazwie Lithuano-Polonica

https://pl-pl.facebook.com/Lithuano-Polonica-1692060567680122/

...czytaj dalej

XXVI Konferencja Komisji Lituanistycznej

Rocznik Lituanistyczny

XXV Konferencja Komisji Lituanistycznej

XXIV konferencja KL: Wielkie Księstwo Litewskie XV-XVIII w.: problemy historiografii – translacje kulturowe

Rusza strona Komisji Lituanistycznej

Komisja Lituanistyczna
przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa