KOMISJA LITUANISTYCZNA

przy Komitecie Nauk Historycznych
Polskiej Akademii NaukZ głębokim smutkiem żegnamy Profesora Henryka Lulewicza, byłego przewodniczącego Komisji Lituanistycznej przy KNH PAN, wybitnego specjalistę w zakresie historii Litwy wczesnonowożytnej, autora wielu cennych publikacji naukowych, członka Redakcji Rocznika Lituanistycznego, badacza ogromnej wiedzy, dobrego człowieka i życzliwego kolegę. Będzie go nam brakowało.

Komisja Lituanistyczna
przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa