KOMISJA LITUANISTYCZNA

przy Komitecie Nauk Historycznych
Polskiej Akademii NaukRocznik Lituanistyczny

Zapraszamy do lektury Rocznika Lituanistycznego, t. 1, 2015. Czasopismo to publikuje prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, genealogów, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów i genealogów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.

Rocznik Lituanistyczny ukazuje się zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej: 
http://www.ihpan.edu.pl/…/czaso…/2000-rocznik-lituanistyczny

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/…/issue/view/775/showToc

Komisja Lituanistyczna
przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa